Zagadnienia konkursowe

Zagadnienia

  1. Podstawy bioetyki – historia, koncepcja osoby i jej godność, pojęcia dobra i cnoty, przysięga Hipokratesa, sumienie i in.
  2. Bioetyka początku życia – status embrionu ludzkiego, sztuczne zapłodnienie,  adopcja prenatalna,diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, eksperymenty na embrionach, aborcja i in.
  3. Bioetyka trwania życia – relacja lekarz-pacjent, choroba, niepełnosprawność, cierpienie, eksperymenty medyczne, badania naukowe i eksperymenty biomedyczne, tajemnica lekarska i in.
  4. Seksuologia –metody planowania rodziny, antykoncepcja, sterylizacja i in.
  5. Genetyka – genetyczne ulepszanie człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika i in.
  6. Transplantologia – pozyskiwanie narządów – zgoda dawcy, stwierdzenie śmierci, regulacja prawna.
  7. Etyka końca życia – stany terminalne, agonia, definicje śmierci, postawy wobec śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum i in.
Przewiń do góry