Przykładowe pytania konkursowe

Przykładowe pytania konkursowe z poprzednich edycji Konkursu Bioetycznego. 


IVM – In vitro maturation to:

A. Laboratoryjna metoda zapłodnienia pozaustrojowego, polegająca na umieszczeniu komórek jajowych w płynie zawierającym plemniki w proporcjach 75000:1 na około 18 godzin

B.     Przeniesienie zarodków czteroblastomerowych do macicy kobiety specjalnym kateterem (cewnikiem)

C.   Pobranie z niestymulowanych lub stymulowanych niewielkimi dawkami hormonów jajników niedojrzałych oocytów przed owulacją i hodowla ich w laboratorium w specjalnych podłożach hodowlanych, aż dojrzeją do metafazy II, by następnie mogły być zapłodnione

D.     Inżynieryjne połączenie dwóch dojrzałych gamet żeńskich w celu zapobiegania chorobom mitochondrialnym i zapłodnienie jej gametą męską

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź, która właściwie charakteryzuje opiekę podstawową:

A.     w przypadku zaniechania uporczywej terapii można od niej odstąpić;

B.      nie należy kontynuować podawania wody i pokarmu u osoby w stanie terminalnym, gdy odbywa się ono w sposób sztuczny;

C.      należy kontynuować w sposób sztuczny podawanie wody i pokarmu, nawet wtedy, gdy stan wegetatywny się przedłuża;

D.     należy do niej, obok ludzkiego wsparcia, stosowanie środków terapeutycznych u każdego chorego bez względu na jego stan;

 

W którym roku profesor Shinya Yamanaka opracował rewolucyjną metodę, za którą otrzymał Nagrodę Nobla? Metoda ta pozwala na otrzymywanie komórek pluripotencjalnych niepochodzących z ludzkiego embrionu.

A.   2019

B.    1999

C.    2006

D.   1981

 

Sedacja paliatywna:

A.   To zastosowanie w sposób kontrolowany leków opioidowych w celu złagodzenia ogromnego cierpienia, niemożliwego do opanowania innymi metodami, poprzez zmniejszenie świadomości pacjenta z nieuleczalną i zaawansowaną chorobą, w okresie gdy śmierć jest nieunikniona i bliska

B.     Nie musi być zgodna z wolą chorego i może być stosowana bez jego zgody nawet jeżeli pacjent jest świadomy, ale chcemy mu ulżyć w cierpieniu

C.     Jest formą uporczywej terapii i powinno się od niej odstąpić w stanach terminalnych i u ludzi umierających

D.   To zastosowanie w sposób kontrolowany leków nieopioidowych, w celu złagodzenia wielkiego cierpienia, które jest niemożliwe do opanowania żadnymi innymi metodami, poprzez zmniejszenie świadomości pacjenta z nieuleczalną i zaawansowaną chorobą, w okresie gdy śmierć jest nieunikniona i bliska

 

Test NIFTY to:

A.  Badanie wolnego płodowego DNA, diagnozujące niektóre choroby genetyczne u dziecka. Można je wykonać od ok. 16 tygodnia ciąży z krwi żylnej dziecka, podczas biopsji

B.   Badanie inwazyjne, wykrywające tylko jedną wadę genetyczną – zespół Patau. Możliwe do wykonania od 20 tygodnia ciąży, poprzez równoczesne badanie krwi matki i USG płodu, mierzące przezierność karkową

C.     Izolacja DNA dziecka z krwi matki może pomóc w wykryciu pewnych zaburzeń chromosomowych u dziecka. Badanie to jest wykonywane już od ok. 10 tygodnia ciąży i nie jest badaniem inwazyjnym

D.    Polega na pobraniu fragmentu tkanki łożyska, którego badanie umożliwia poznanie kariotypu dziecka i leczenie jego ewentualnych wad genetycznych

 

Klauzula sumienia ma w Polsce umocowanie w prawie stanowionym w:

A.     Art. 93 Kodeksu Etyki Lekarskiej

B.     Art. 21 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie z 1997 r.

C.     Art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.

D.     Art. 39 ustawy o zawodzie lekarza

 

W jakich sytuacjach można zrezygnować z uporczywej terapii?

A.   Jeżeli jest zbyt kosztowna, ryzykowna i niewspółmierna do oczekiwanych rezultatów

B.    Gdy nadmiernie wydłuża się stan wegetatywny pacjenta

C.    Jeżeli chory może być karmiony w stanie wegetatywnym jedynie w sposób sztuczny

D.   Gdy nie ma kontaktu z pacjentem i nie może on wyrazić zgody na terapię

 

W którym z poniżej opisanych przypadków można podejrzewać śmierć mózgową człowieka?

A. Człowiek jest nieprzytomny, bez świadomości, jego krążenie jest sztucznie podtrzymywane przez aparaturę, brak reakcji na ból, brak odruchu rogówkowego, samodzielnie oddycha

B.  Człowiek jest nieprzytomny, bez świadomości, nastąpił nieodwracalny brak własnego oddechu, brak odruchu rogówkowego, ale serce człowieka bije samoistnie

C.  U człowieka brak reakcji na bodźce zewnętrzne, jest nieprzytomny, brak odruchu kaszlowego i rogówkowego, ale zostały zachowane spontaniczne odruchy obronne jak odruch termiczny i wymiotny

D.  U chorego nastąpiło zatrzymanie krążenia, które jest podtrzymywane sztucznie przez aparaturę, ale pozostała uchwytna czynność elektryczna mózgu (EEG) oraz został zachowany odruch kaszlowy

Przewiń do góry